Ασκληπιού 52, 11471 Αθήνα
Τηλ.: 210 3631057
E-mail: alxan111@otenet.gr
Σχολή Μαγειρικής Τέχνης και Υπάλληλοι Ξενοδοχείων σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης
Ζητούνται Παιδαγωγοί Προσχολικής Αγωγής (ΑΕΙ,ΤΕΙ)
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 144 ΑΤΟΜΑ, ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 120 ΑΤΟΜΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ 60 ΑΤΟΜΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ 54 ΑΤΟΜΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΙΛΙΟΥ
Επιστολή του Φορέα (σχετική με την αξιολόγηση των αιτήσεων). Παρακαλούμε να διαβαστεί από όλους.