ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΚΜΕΕ

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011, με την μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από ιδιωτικές χορηγίες.

Η ίδρυση και το ξεκίνημα της στηρίχθηκε στην μακρόχρονη εμπειρία εταίρων και στελεχών στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και στη λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων των Δήμων της Χώρας.

Από τον Ιούνιο του 2011 έως και σήμερα η Εταιρεία έχει εξυπηρετήσει πλέον των 150 ηλικιωμένων και τις οικογένειες τους. Η σταθερή Δομή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΚΜΕΕ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>> έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 120 άτομα. Διαθέτει προσωπικό 10 ατόμων με ειδικότητες Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας, Οικογενειακής Βοηθού, Φυσιοθεραπευτή, Κομμώτριας.

Μέχρι το τέλος του 2012 αλλά και το 2013, η Εταιρεία στα πλαίσια υλοποίησης Μνημονίου Συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως , απασχολεί 234 άτομα σε δράσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Οι δράσεις υλοποιούνται στην περιοχή των Δήμων Ιλίου, Πετρουπόλεως, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής, Αχαρνών.

Οι απασχολούμενοι εργάζονται σε ομάδες μαζί με εθελοντές της Ιεράς Μητροπόλεως και παρέχουν υπηρεσίες όπως:

 • «Βοήθεια στο Σπίτι»,
 • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
 • Προετοιμασία συσσιτίων και παράδοση συσσιτίων σε απόρους συμπολίτες («Μερίδες Αγάπης»)
 • Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως
 • Καθαρισμός και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των Ιερών Ναών κλπ. «Μερίδες Αγάπης» «Μάννα επί Γης» (Τρόφιμα και Ρούχα για τον συνάνθρωπο)
 • Υποστήριξη της λειτουργίας της κατασκήνωσης της Ιεράς Μητροπόλεως (Αυλώνας Αττικής)

Το ίδιο χρονικό διάστημα, η Εταιρεία στα πλαίσια υλοποίησης άλλου Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Γαλατσίου, απασχολεί 144 άτομα. Οι υπηρεσίες, που παρέχονται είναι:

 • «Βοήθεια στο Σπίτι»,
 • Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
 • Υποστήριξη της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου
 • Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
 • Υποστήριξη της ενεργοποίησης του θεσμού του Δημοτικού ανταποκριτή
 • Διαμόρφωση, Καθαρισμός, φροντίδα, πλατειών, παιδότοπων και λοιπών χώρων -έργων πρασίνου
 • Καθαρισμός, συντήρηση, φύλαξη Άλσους Βεϊκου, Δημοτικών χώρων πρασίνου και πάρκων
 • Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και καθαρισμός φρεατίων

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» έχει κριθεί ως Διαχειριστικά Επαρκής Δικαιούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΠ 1.7967/6.1485) καθόσον διαθέτει ανάλογη Υπηρεσιακή Μονάδα Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων.