Σχολή Μαγειρικής Τέχνης και Υπάλληλοι Ξενοδοχείων σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης

Η Σχολή προσφέρει για τη νέα σαιζόν τον μήνα Σεπτέμβρη σε νέους/νέες ηλικίας 18 έως 20 ετών συνολικά 120 θέσεις εκπαίδευσης ως εξής:

Αθήνα - 30 θέσεις μαγειρικής τέχνης

Αθήνα - 30 θέσεις υπαλλήλων ξενοδοχείων

Ηράκλειο Κρήτης - 30 θέσεις μαγειρικής τέχνης

Ηράκλειο Κρήτης - 30 θέσεις υπαλλήλων ξενοδοχείων

Αρχεία
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ