ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 144 ΑΤΟΜΑ, ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 120 ΑΤΟΜΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ 60 ΑΤΟΜΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ 54 ΑΤΟΜΑ.

Τα προγράμματα Κοινοφελούς Χαρακτήρα Κεντρικού Τομέα, Δυτικού Τομέα, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής υλοποιούνται από τον Αύγουστο 2012 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα,

Δυτικός Τομέας :

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις 23 Αυγούστου 2012 με 120 άτομα.

Δυτική Αττική :

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις 6 Νοεμβρίου 2012 με 60 άτομα.

Ανατολική Αττική :

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις  7 Νοεμβρίου 2012 με 54 άτομα

Κεντρικός Τομέας :

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις 8 Νοεμβρίου 2012 με  144 άτομα.